Вхiд на сайт
Авторизацiя

Політика конфіденційності персональних даних


Дана Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) діє
щодо всієї інформації, яку сайт "Закарпатський кореспондент", (далее – "Закарпатський кореспондент") розташований на
доменному імені zak-kor.net (а також його субдоменах), може отримати про Користувача під час використання
сайту zak-kor.net (а також його субдоменов), його програм та його продуктів.1. Визначення термінів1.1 У даній Політиці конфіденційності використовуються наступні терміни:1.1.1. «Адміністрація сайту» (далі – Адміністрація) – уповноважені співробітники
на управління сайтом "Закарпатський кореспондент",
які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають мету обробки персональних
даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано невизначеній, або визначеній
фізичній особі (суб'єкту персональних даних).1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються
з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис,
систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу
(поширення, надання, доступ), знеособлювання, блокування, видалення, знищення персональних даних.1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкове для дотримання Оператором або іншою
до персональних даних особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або
наявності іншої законної підстави.1.1.5. «Сайт "Закарпатський кореспондент"» - це сукупність пов'язаних між собою веб-сторінок, розміщених в мережі Інтернет за унікальною
адресою (URL): zak-kor.net, а також його субдоменах.1.1.6. «Субдомени» - це сторінки або сукупність сторінок, розташовані на доменах третього рівня,
які належать сайту "Закарпатський кореспондент", а також інші тимчасові сторінки, внизу який вказана контактна
інформація Адміністрації.1.1.5. «Користувач сайту "Закарпатський кореспондент" » (далі Користувач) – особа, яка має доступ
до сайту "Закарпатський кореспондент", за допомогою мережі Інтернет
і використовує інформацію, матеріали і продукти сайту "Закарпатський кореспондент".1.1.7. «Cookies» — невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача,
який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку
відповідного сайту.1.1.8. «IP-адрес» — унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, через яку Користувач отримує доступ на
"Закарпатський кореспондент".2. Загальні положения


2.1. Використання сайту "Закарпатський кореспондент" Користувачем означає згоду з цією Політикою
конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання
сайту "Закарпатський кореспондент" .2.3. Дана Політика конфіденційності застосовується до сайту "Закарпатський кореспондент".
"Закарпатський кореспондент" не контролює и не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач
може перейти за посиланнями, доступними на сайті "Закарпатський кореспондент".2.4. Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем.3. Предмет політики конфіденційності3.1. Дана Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації щодо нерозголошення і забезпечення
режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає за вимогою Адміністрації при
реєстрації на сайті "Закарпатський кореспондент" або при підписці на інформаційну e-mail розсилку.3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються
Користувачем шляхом заповнення форм на сайті "Закарпатський кореспондент" і включають в себе наступну інформацію:

3.2.1. фамілію, ім'я, по-батькові Користувача;

3.2.2. контактний телефон Користувача;

3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail)

3.2.4. місце проживання Користувача (при необхідності)

3.2.5. фотографію (при необхідності)3.3. "Закарпатський кореспондент" захищає Дані, які автоматично передаються при відвідуванні сторінок:

- IP адреса;

- інформація із cookies;

- інформація про браузер

- час доступу;

- реферер (адреса попередньої сторінки).3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту , які вимагають
авторизації.3.3.2. "Закарпатський кореспондент" здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація
використовується з метою запобігання, виявлення і вирішення технічних проблем.


3.4. Будь-яка інша персональна інформація не обговорена вище (історія відвідування, використовувані браузери, операційні
системи і т.д.) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдження, за винятком випадків,
передбачених в п.п. 5.2. цієї Політики конфіденційності.4. Цілі збору персональної інформації користувача4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація може використовувати в цілях:

4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті "Закарпатський кореспондент" для його подальшої авторизації.


4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих даних сайту "Закарпатський кореспондент".


4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи відправлення повідомлень, запитів, що стосуються використання
сайту "Закарпатський кореспондент", обробки запитів і заявок від Користувача.


4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобіганню шахрайства.


4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.


4.1.6. Створення облікового запису для використання частин сайту "Закарпатський кореспондент", якщо Користувач дав згоду на
створення облікового запису.


4.1.7. Повідомлення Користувача по електронній пошті.


4.1.8. Надання Користувачеві ефективної технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням
сайту "Закарпатський кореспондент".


4.1.9. Надання Користувачеві з його згоди спеціальних пропозицій, розсилки новин та інших відомостей від імені
сайту "Закарпатський кореспондент".5. Способи і терміни обробки персональної інформації5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в
тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання
таких засобів.


5.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України
тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.


5.3. При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація має право не інформувати Користувача про втрату або
розголошення персональних даних.


5.4. Адміністрація вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації
Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення,
а також від інших неправомірних дій третіх осіб.


5.5. Адміністрація спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших
негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.6. Права та обов'язки сторін6.1. Користувач має право:


6.1.1. Приймати вільне рішення про надання своїх персональних даних, необхідних для використання
сайту "Закарпатський кореспондент", и давать згоду на їх обробку.6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.6.1.3. Користувач має право на отримання у Адміністрації інформації, що стосується обробки його персональних даних,
якщо таке право не обмежене відповідно до закону. Користувач має право вимагати від Адміністрації
уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення в разі, якщо персональні дані є неповними,
застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також
вживати передбачених законом заходів для захисту своїх прав. Для цього достатньо повідомити Адміністрації за зазначеною E-mail адресою.6.2. Адміністрація зобов'язана:


6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики
конфіденційності.6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової
дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими
способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. цієї Політики Конфіденційності.6.2.3. Вживати запобіжних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком,
який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що мають відношення до відповідного Користувачева, з моменту
звернення або запиту Користувача, або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав
суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або
неправомірних дій.Відповідальність сторін


7.1. Адміністрація, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки,
понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства
України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація не несе відповідальність,
якщо дана конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією Ресурсу.

7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.7.3. Користувач несе повну відповідальність за дотримання вимог законодавства України, в тому числі законів про
рекламу, про захист авторських і суміжних прав, про охорону товарних знаків і знаків обслуговування, але не обмежуючись
перерахованим, включаючи повну відповідальність за зміст і форму матеріалів.7.4. Користувач визнає, що відповідальність за будь-яку інформацію (в тому числі, але не обмежуючись: файли з даними,
тексти і т. д.), до якої він може мати доступ як до частини сайту "Закарпатський кореспондент", несе особа, яка надала
таку інформацію.7.5. Користувач погоджується, що інформація, надана йому як частина сайту "Закарпатський кореспондент", може
бути об'єктом інтелектуальної власності, права на який захищені і належать іншим Користувачам,
партнерам або рекламодавцям, які розміщують таку інформацію на сайті "Закарпатський кореспондент".

Користувач не має права вносити зміни, передавати в оренду, передавати на умовах позики, продавати, розповсюджувати
або створювати похідні роботи на основі такого Змісту (повністю або в частині), за винятком випадків, коли такі
дії були письмово прямо дозволені власниками такого Змісту відповідно до умов окремої угоди.7.6. У відношенні текстових матеріалів (статей, публікацій, які перебувають у вільному публічному доступі на
сайті "Закарпатський кореспондент") допускається їх поширення за умови, що буде дано посилання
на "Закарпатський кореспондент".7.7. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем за будь-який збиток або шкоду, завдані Користувачу
в результаті видалення, збою або неможливості збереження будь-якого Змісту та інших комунікаційних даних,
які містяться на сайті "Закарпатський кореспондент" або передаються через нього.7.8. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, які сталися через: використання
або неможливості використання сайту, або окремих сервісів; несанкціонованого доступу до комунікацій
Користувача; заяви або поведінку будь-якої третьої особи на сайті.7.9. Адміністрація не несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену користувачем на
сайті "Закарпатський кореспондент", включаючи, але не обмежуючись: інформацію, захищену авторським правом, без прямої
згоди власника авторського права.8. Вирішення спорів8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем і Адміністрацією, обов'язковим
є пред'явлення претензії (письмової пропозиції або пропозиції в електронному вигляді про добровільне врегулювання
спору).8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово або в електронному вигляді
повідомляє заявнику претензії про результати розгляду претензії.8.3. При не досягненні згоди спір буде переданий на розгляд суду м.Ужгород.8.4. До даної Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією
застосовується чинне законодавство України.9. Додаткові умови


9.1. Адміністрація має право вносити зміни в існуючу Політику конфіденційності без згоди Користувача.9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на сайті "Закарпатський кореспондент", якщо
інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.9.3. Всі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти за
адресою: support@zak-kor.net9.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою http://zak-kor.net/politika.htmlОбновлено: 27 грудня 2017 року


м. Ужгород, ZAK-KOR.NET