Вхiд на сайт
Авторизацiя

УжНУ не увійшов у десятку рейтингу кращих університетів країни від Scopus

УжНУ не увійшов у десятку рейтингу кращих університетів країни від Scopus
Видавничою службою «УРАН», на замовлення Освіта.ua, здійснено наукометричний моніторинг суб’єктів науково-видавничої діяльності України за показниками бази даних SciVerse Scopus, на підставі якого складено рейтинг українських закладів вищої освіти.

Результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його співробітниками. База даних Scopus постійно індексує понад 20 тисяч наукових журналів та сотні книжкових серій.

Станом на квітень 2018 року до бази даних Scopus включено 162 заклади вищої освіти України, що на 26 навчальних закладів більше ніж у квітні 2017 року.

У рейтинговій таблиці вищі навчальні заклади України ранжовані за індексом Гірша — кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості їх цитувань.

Згідно з даними рейтингу, найвищий індекс Гірша серед університетів України мають Київський національний університет ім. Шевченка — 84 (79 у рейтингу 2017 року), Харківський національний університет ім. Каразіна — 65 (60) та Львівський національний університет ім. Франка — 55 (50), що посунув з третьої сходинки Чернівецький національний університет ім. Федьковича — 54 (51).

Як і у минулому році, п’яту сходинку посів Одеський національний університет ім. Мечникова 53 (50).

Також не змінили свої позиції у порівнянні з минулим роком НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» із показником 49 (43), Донецький національний медичний університет ім. Горького (43) та Дніпропетровський національний університет ім. Гончара (40), що посіли відповідно шосте, сьоме та восьме місце.

На дев’яту сходинку піднявся Національний університет «Львівська політехніка», що має у своєму активі 38 пунктів за індексом Гірша.

Замикає першу десятку НТУ «Харківський політехнічний інститут» (38), що поступився місцем Львівській політехніці за рахунок меншої кількості публікацій.


№ Заклад вищої освіти Кількість публікацій 2018 Кількість цитувань 2018 Індекс Гірша
2018 Індекс Гірша
2017 Різниця (2018-2017)
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 15889 83047 84 79 5
2 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 9086 49191 65 60 5
3 (+1) Львівський національний університет імені Івана Франка 6203 32400 55 50 5
4 (-1) Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 3026 12830 54 51 3
5 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 3296 17490 53 50 3
6 НТУУ "Київский політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 6870 19441 49 43 6
7 Донецький національний медичний університет ім. Горького 1075 7023 43 40 3
8 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 3404 12035 40 37 3
9 (+1) Національний університет "Львівська політехніка" 5352 13134 38 33 5
10 (-1) Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 3235 11139 38 36 2
11 (+1) Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 823 4747 36 32 4
12 (+4) Ужгородський національний університет 2070 9208 35 29 6
13 (-2) Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 553 5232 34 32 2
14 (-1) Сумський державний університет 1934 9793 33 31 2
15 (+9) Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 407 3880 32 23 9
16 (-2) Український державний хіміко-технологічний університет 862 5129 31 30 1
17 Донецький національний університет ім. Василя Стуса 1807 4983 31 27 4
18 (+4) Національний університет "Києво-Могилянська академія" 407 3900 30 23 7
19 (-4) Національний медичний університет імені О.О.Богомольця 546 3256 30 30 0
20 (-2) Харківський національний університет радіоелектроніки 2609 4656 27 26 1
21 (-1) Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 1049 3928 27 23 4
22 (-3) Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 684 4334 26 23 3
23 (-2) Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України 399 3530 26 23 3
24 (-1) Донецький національний технічний університет 1239 2540 24 23 1
25 (+1) Харківський національний медичний університет 446 1747 24 19 5
26 (-1) Національний університет біоресурсів і природокористування України 621 2066 23 19 4
27 (new) Запорізька медична академія післядипломної освіти 855 1870 20 - 20
28 (-1) Національний авіаційний університет 1611 2858 19 17 2
29 (+45) Одеська національна академія харчових технологій 775 2062 19 8 11
30 Національний університет харчових технологій 492 1608 18 15 3
31 (+21) Національний фармацевтичний університет 844 1786 17 10 7
32 (-1) Хмельницький національний університет 331 1232 17 15 2
33 (-5) Донбаська державна машинобудівна академія 353 1911 16 15 1
34 (-5) Одеський національний політехнічний університет 788 1566 16 15 1
35 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 184 969 16 14 2
36 (-4) Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 603 1513 15 14 1
37 (-4) Національний лісотехнічний університет України 164 1365 15 14 1
38 (+9) Буковинський державний медичний університет 583 935 15 11 4
39 (-5) Одеський національний медичний університет 394 883 15 14 1
40 (+2) Чернігівський національний технологічний університет 260 777 15 12 3
41 (-3) Національна металургійна академія України 878 1069 14 12 2
42 (-6) Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського 114 890 14 13 1
43 (+12) Івано-Франківський національний медичний університет 178 756 14 10 4
44 (+14) Київська школа економіки 68 615 14 10 4
45 (+12) Луганський державний медичний університет 95 564 14 10 4
46 (-1) Криворізький національний університет 304 523 14 12 2
47 (-10) Київський національний університет технологій та дизайну 322 1960 13 12 1
48 (+6) Вінницький національний технічний університет 580 1029 13 10 3
49 (-10) Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 282 902 13 12 1
50 (-4) Запорізький державний медичний університет 394 787 13 11 2
51 (-8) Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 218 707 13 12 1
52 (-4) Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 258 648 13 11 2
53 (-3) Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 249 589 13 11 2
54 (-10) Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 135 471 13 12 1
55 (+28) Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 481 919 12 6 6
56 (-3) Київський національний університет будівництва і архітектури 417 806 12 10 2
57 (+3) Тернопільський національний економічний університет 498 785 12 9 3
58 (-17) Національний транспортний університет 255 775 12 12 0
59 (+11) Приазовський державний технічний університет 463 593 12 8 4
60 (new) Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 177 555 12 - 12
61 (-2) Житомирський державний технологічний університет 199 430 12 10 2
62 (+3) Сумський національний аграрний університет 122 420 12 9 3
63 (+4) Харківська медична академія післядипломної освіти 335 917 11 8 3
64 (-13) Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 128 887 11 10 1
65 (+4) Запорізький національний університет 340 698 11 8 3
66 (-17) Одеський державний екологічний університет 193 547 11 11 0
67 (-3) Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка 118 437 11 9 2
68 (-7) Запорізька державна інженерна академія 285 415 11 9 2
69 (+6) Донбаська національна академія будівництва і архітектури 150 383 11 8 3
70 (new) Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 29 240 11 - 11
71 (-31) Запорізький національний технічний університет 612 806 10 12 -2
72 (+6) Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 525 493 10 7 3
73 (+3) Харківський національний автомобільно-дорожній університет 233 463 10 8 2
74 (+7) Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 241 411 10 7 3
75 (-12) Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 226 405 10 9 1
76 (-14) Одеська державна академія будівництва та архітектури 131 370 10 9 1
77 (-21) Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 87 245 10 10 0
78 (+26) Львівський державний університет фізичної культури 100 243 10 4 6
79 (-11) Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 243 528 9 8 1
80 (-3) Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 273 440 9 7 2
81 (-2) Національний університет водного господарства та природокористування 285 398 9 7 2
82 (+4) Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 438 348 9 6 3
83 (-11) Луцький національний технічний університет 314 342 9 8 1
84 (-11) Херсонський державний університет 175 342 9 8 1
85 (+11) Чорноморський національний університет імені Петра Могили 135 334 9 5 4
86 (-15) Українська академія друкарства 90 306 9 8 1
87 (new) Криворізький державний педагогічний університет 58 267 9 - 9
88 (-8) Житомирський державний університет імені Івана Франка 168 246 9 7 2
89 (-23) Донецький державний університет управління 56 224 9 9 0
90 (-5) Українська медична стоматологічна академія 322 341 8 6 2
91 (new) Одеський національний економічний університет 55 282 8 - 8
92 (new) Бердянський державний педагогічний університет 92 246 8 - 8
93 (-5) Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 85 227 8 6 2
94 (-5) Українська інженерно-педагогічна академія 176 204 8 6 2
95 (-13) Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 204 203 8 7 1
96 (+3) Національний університет фізичного виховання і спорту України 48 182 8 5 3
97 (new) Харківська державна академія фізичної культури 34 172 8 - 8
98 (-6) Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 223 232 7 6 1
99 (-1) Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 184 221 7 5 2
100 (+11) Дніпровський державний аграрно-економічний університет 107 184 7 3 4
101 (-10) Київський національний торговельно-економічний університет 224 175 7 6 1
102 (-5) Одеський національний морський університет 119 175 7 5 2
103 (new) Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка 60 133 7 - 7
104 (-20) Національний гірничий університет 624 395 6 6 0
105 (new) Львівський національний аграрний університет 74 248 6 - 6
106 (-19) Український державний університет залізничного транспорту 175 220 6 6 0
107 (-13) Міжнародний Соломонів університет 50 202 6 5 1
108 (-18) Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 210 143 6 6 0
109 (-3) Харківський державний університет харчування та торгівлі 102 138 6 4 2
110 (+3) Білоцерківський національний аграрний університет 43 112 6 3 3
111 (-9) Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 49 93 6 4 2
112 (-19) Міжрегіональна академія управління персоналом 61 90 6 6 0
113 (-12) Міжнародний гуманітарний університет 49 122 5 4 1
114 (-11) Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 29 97 5 4 1
115 (new) Донбаський державний педагогічний університет 74 93 5 - 5
116 (-6) Полтавський університет економіки і торгівлі 82 85 5 3 2
117 (-17) Черкаський державний технологічний університет 88 77 5 5 0
118 (+6) Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 69 76 5 2 3
119 (-12) Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 52 118 4 3 1
120 (-15) Центральноукраїнський національний технічний університет 66 75 4 4 0
121 (new) Вінницький національний аграрний університет 45 75 4 - 4
122 (new) Національний університет цивільного захисту України 63 59 4 - 4
123 (new) Житомирський національний агроекологічний університет 50 56 4 - 4
124 (+10) Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 15 49 4 1 3
125 (new) Миколаївський національний аграрний університет 55 48 4 - 4
126 (-11) Університет банківської справи 65 45 4 2 2
127 (new) Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 39 32 4 - 4
128 (-33) Київський Медичний Університет УАНМ 82 132 3 5 -2
129 (-21) Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 15 89 3 3 0
130 (-21) Дніпровський державний технічний університет 139 76 3 3 0
131 (-17) Полтавська державна аграрна академія 58 74 3 2 1
132 (+1) Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля 55 44 3 1 2
133 (-12) Київський Університет імені Бориса Грінченка 45 38 3 2 1
134 (-22) Київський славістичний університет 7 36 3 3 0
135 (-10) Харківський національний університет будівництва та архітектури 76 35 3 2 1
136 (-17) Уманський національний університет садівництва 76 32 3 2 1
137 (new) Національний університет «Острозька академія» 26 29 3 - 3
138 (-20) Національний університет "Одеська морська академія" 10 29 3 2 1
139 (new) Рівненський державний гуманітарний університет 35 27 3 - 3
140 (-19) Маріупольский державний університет 22 27 3 2 1
141 (-23) Мукачівський державний університет 46 24 3 2 1
142 (new) Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 12 30 2 - 2
143 (-27) Львівський торговельно-економічний університет 5 28 2 2 0
144 (new) Київський національний лінгвістичний університет 16 27 2 - 2
145 (-23) Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 68 24 2 2 0
146 (-19) Національна академія державного управління при Президентові України 11 24 2 1 1
147 (-19) Одеська державна академія технічного регулювання та якості 19 18 2 1 1
148 (-16) Таврійський державний агротехнологічний університет 40 16 2 1 1
149 (-20) Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 39 14 2 1 1
150 (-26) Харківський національний університет внутрішніх справ 21 14 2 2 0
151 (new) Київський міжнародний університет 28 13 2 - 2
152 (new) Харківська державна академія дизайну і мистецтв 4 13 2 - 2
153 (new) Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 26 11 2 - 2
154 (new) Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 33 9 2 - 2
155 (-26) Державний університет інформатики і штучного інтелекту 5 8 2 1 1
156 (new) Львівський інститут економіки і туризму 7 5 2 - 2
157 (-31) Національна академія Служби безпеки України 9 76 1 1 0
158 (-27) Університет економіки та права "Крок" 17 6 1 1 0
159 (new) Державний університет телекомунікацій 5 4 1 - 1
160 (-25) Національний університет "Одеська юридична академія" 11 3 1 1 0
161 (-25) Львівський університет бізнесу та права 4 2 1 - 1
162 (new) Академія праці, соціальних відносин і туризму 2 1 1 - 1

Рейтинг складено Видавничою службою «УРАН» на замовлення Освіта.ua (дані актуальні станом на 6 квітня 2018 року).

Індекс Гірша дорівнює N якщо науковець чи наукова установа опублікувала N наукових статей, кожна з яких була процитована щонайменше N разів, а решта ж статей були процитовані менше, ніж N разів. Наприклад, Київський національний університет ім. Шевченка має індекс, що дорівнює 84, це означає, що цим навчальним закладом було опубліковано 84 наукові статті, кожна з яких процитована щонайменше 84 рази. Інші ж статті Університету Шевченка були процитовані менш ніж 84 рази.

"Scopus" — бібліографічна і реферативна база даних, а також інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих в наукових виданнях. База даних індексує більше 20 000 наукових видань з технічних, медичних та гуманітарних наук. Також, до бази даних потрапляють публікації наукових журналів, матеріали конференцій та книжкових видань. Розробником та власником "Scopus" є видавнича корпорація "Elsevier". Дані "Scopus", окрім іншого, використовуються при складанні деяких рейтингів провідних університетів світу. Наприклад, Times Higher Education або QS World University Rankings.

Ви зайшли як не зареєстрований користувач!
Додати коментар
Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Напівжирний Похилий текст Підкреслений текст Закреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вставка посиланняВставка захищеної посилання Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера

Введть те, що бачите на зображенні: